Novetats 2013


justor

Frontissa vaivé aluminiDA R40
-Frontissa vaivé adaptada per instal·lar-se en portes d'alumini de perfil R40.
-Model DA R40 180.
-Acabat en alumini anoditzat.
-La seva molla interior permet el tancament automàtic de la porta.
-D'installació fàcil.

més...

justor

Tancaportes CH4-5 FF - CH5-6 FF CH
-Fre Final en els últims 15° de tancament.
-Regulació del tancament final de la porta mitjançant vàlvula.
-Garanteix el tancament final de la porta amb suavitat i fermesa.


justor

Frontissa simple acció en FERRO SA
-Nou acabat exterior en FERRO ZINCAT.
-Models SA 180 i SA 120.
-La seva molla interior permet el tancament automàtic de la porta.
-Permet ser soldada en portes metàl·liques.

més...

justor

Frontissa vaivé en FERRO DA
-Nou acabat exterior en FERRO ZINCAT.
-Models DA 180 i DA 120.
-La seva molla interior permet el tancament automàtic de la porta.
-Permet ser soldada en portes metàl·liques.

més...

justor

Frontissa vaivé DA W
-Frontissa vaivé adaptada per instal·lar-se en portes contra paret o contra marcs de major amplada.
-Models DA W 180 i DA W 120.
-Acabat en alumini anoditzat.

més...

justor

Frontissa simple acció ST
-D'instal·lació fàcil i ràpida.
-S'instal·la directament sense necessitat de rebaixar ni marc ni porta.
-Models en ALUMINI anoditzat i en ACER INOXIDABLE.
-Pes màxim 20kg per frontissa.

més...

justor

Pern vaivéDP
-Per a portes en fusta d'accionament vaivé.
-De fàcil i ràpida instal·lació.
-S'instal·la directament sense necessitat de rebaixar ni marc ni porta.
-Models en ALUMINI anodizat.
-Permet desmuntar la porta sense necessitat de descargolar el pern.

més...

justor

Fixador de portes CO
-Discret i de muntatge fàcil.
-Permet deixar la porta oberta.
-Evita cops de porta.més...

justor

Selector de portes CO
-Selecciona en quin ordre es tanca una doble porta batent.

més...

Important

Tallers Trepat S.A. es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en qualsevol dels seus productes.